Business

Kan det lønne seg for restauranter å gjøre sine ansatte glade?

Forestill deg konsekvensene, hvis en restauratør sier til sine servitører at de skal gladere på jobb. De hadde blitt kjempesure.


Forestill deg konsekvensene, hvis en restauratør sier til sine servitører at de skal gladere på jobb. De hadde blitt kjempesure. Sånn prater man ikke til sine medarbeidere. Du kan ikke beordre arbeidsglede. Det er noe av det mest verdifulle en restaurant kan oppnå. Selvfølgelig skjer det ikke av seg selv.

Du lager vaktplaner, tar hensyn, du fikser vaktskifte. Kanskje handler det gode arbeidsmiljøet om noe mer fundamentalt. Dette innlegget gir deg et par forslag på hvordan du gjør at din restaurants arbeidsmiljø (for)blir godt.

Hvorfor?

Dette avsnittet skal vi ikke bruke lang tid på. Det vet du allerede.

Hvis du har glemt hvorfor får du en reminder.

Tenk om dine ansatte ble gladere. Tenk om du innrettet restauranten din for å gjøre dine ansatte glade. Og tenk om du så gikk konkurs. Glade ansatte er god business, men det gir ikke en lukrativ restaurant. Du skal ikke gjøre det, hvis du forventer resultater på bunnlinjen.

Hvis du vil drive en veldrevet restaurant, skal du ha mer enn glade medarbeidere, som kun utgjør en liten, dog betydningsfull del. Dine ansatte er restaurantens ansikt utad – bokstavelig talt, dens kjøtt og blod. Uten medarbeidere er restauranten et lokale med bord og stoler.

Hvis du har glemt det: Glade medarbeidere gir mer av seg selv i jobben. Glade medarbeidere er mer produktive. Glade medarbeidere er mer lojale. Og det merker gjesten, men du ser det nok ikke på bundlinjen. Du får en bedre restaurant. Og derfor skal du satse på glade medarbeidere.

Forstå, hvordan servitørene blir motivert

Hvordan kan det være at restauranter minder så mye om militæret? Strategier blir laget, så markeder kan erobres. Man ansetter servitører og gjør alt man kan for å beseire fienden: alle de andre restaurantene.

Kanskje er problemet er denne fremgangsmåten. Det harde arbeidet. Og det kan vi ikke gjøre noe med, fordi vi skal alle sammen løpe raskt mellom kjøkkenet og fronten, hvis vi skal sørge for at restauranten overlever.

Følg disse 3 punktene, hvis du vil fokusere på arbeidsmiljø

Du burde tenke på hvordan du kan skape et godt utgangspunkt. Helt ærlig. Du kan gjøre hva som helst. Gjort simpelt handler det om disse 3 punktene som vi gjennomgår under.

Kommuniser

Du skal snakke med dine ansatte. Du skal lytte – og forstå. Derfor må du spørre. Dine ansatte holder sine tanker for seg selv. De sier kun hva de tenker når du spør.

Deres kommunikasjon er avgjørende. Kommunikasjon skaper kultur. Hvis deres kommunikasjon er seriøs, blir deres kultur seriøs. Kanskje er det akkurat det du jobber mot. De fleste ønsker seg en åpen og ærlig kultur. En seriøs kultur er ikke en motsetning til åpen og ærlig kultur, men det er vanskelig å ha alt.

Forstå

Medarbeidernes ord er lov. Medarbeideren har rett hvis han sier at han føler at tingene er sånn, selv om det kanskje ikke er sånn i det hele tatt. Han kan ta gruelig feil. Men du må vise empati og godta svar. Hver gang.

Tilpass

Empati påstår alle at de har. Det handler mer enn å sette seg i andres posisjon. Folk glemmer, at empati er mer enn medfølelse. Hvis du virkelig vil være empatisk – det bør du jobbe mot – må du løse problemet. Når en medarbeider uttrykker seg skal du 1) vise medfølelse, men du skal også 2) gjøre det du kan for medarbeideren.

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.