Dommen etter gjenåpningen er klar

Publikum er enstemmig om hva de mener om å ha flere bestillings og betalingsalternativer tilgjengelig ved siden av tradisjonell løsning.


Publikum er enstemmig om hva de mener om å ha flere bestillings og betalingsalternativer tilgjengelig ved siden av tradisjonell løsning. Trykket etter gjenåpningen vitner også om at servitørers kapasitet må forvaltes annerledes fremover for å kunne ta vare på økt antall besøkende.

For å støtte opp under det nye behovet utvikles det løsninger som hjelper restaurantindustrien og det aller siste på markedet er at serveringssteder nå kan kalkulere hvor mye tid de sparer i løpet av en dag ved å gå fra kun manuell bestilling og betaling til å også tilby en heldigital løsning. Resultatene fra analyseverktøyet overrasker mange.

Kalkulatoren som ble lansert i forrige uke er første i sitt segment og er gjort tilgjengelig både i Norge og Danmark.

Betyr et digitalt skifte at servitørers arbeidskraft kan brukes på en annen måte enn hva vi er vant til?

Flere restauranter melder fra om at etter at de gikk over til digitalt kassesystem, integrert med mobilbestilling og QR koder i restauranten, så merker de at servitører har mer tid til å utføre den optimale servicen mot gjester. Dette innebærer muligheten til å dedikere mer tid til å svare på spørsmål, samt sikre at gjestene hele tiden blir sett og vartet opp i forhold til det behovet de har. Servitørene trives bedre på jobb, fordi de får mer tid til å ha gode samtaler med gjestene og utføre øvrige driftsoppgaver, fremfor å kun løpe rundt å ta bestillinger og betalinger. Data gitt fra kalkulatoren støtter oppunder denne viten.

 

Men er det fortsatt viktig med mobilbestilling og QR-koder etter lettelsene?

Det kan være nærliggende å tenke at behovet for digitale løsninger slutter nå når landet åpner opp og vi igjen kan være i nær kontakt med hverandre. Det var derfor vi henvendte oss til publikum for å høre hva de tenker om å fremover kun bruke tradisjonell bestilling og betalingsløsning hos serveringssteder. Vi ønsket også å få svar på hva folk flest syns om mobilbestilling, samt å forstå hvor stor etterspørselen er for at restauranter skal fortsette å tilby digitale løsninger til gjestene sine. Funnene vi gjorde ga en klar indikasjon på hva serveringssteder bør velge å tilrettelegge for i fremtiden.

Klar tale. Publikum vet hva de ønsker fra serveringssteder, og håper at eierne lytter.

Det er selskapet Quickorder, som i flere år har jobbet med å utvikle funksjoner og tjenester som støtter restaurantindustrien, som har skapt denne kalkulatoren. Etter sammenslåingen med Weorder, et ledende online bestillings- og lojalitetsbasert CRM-system, har Quickorder blitt til et av de mest avanserte SaaS-systemene for restauranter i Norden. På hjemmesidene til Quickorder kan restauranteiere nå legge inn nøkkelinformasjon om restauranten sin og få viktig analyse tilbake.

Kalkulatoren viser at digitale løsninger, som å gå over til mobilbestilling, gir mulighet for å gjøre flere bordbetjeninger i løpet av en dag og kan frigjøre personalet til å gjøre andre, viktige oppgaver. Per i dag er det ingen andre aktører i Skandinavia som har klart å fremkalle en såpass omfattende kalkulering og bare ved hjelp av et par tastetrykk.

Bør eiere ta ansvar og fortsette å tilby besøkende moderne bestillings- og betalingsløsninger ved siden av de tradisjonelle?

“Vi håper at det digitale skiftet kan hjelpe flest mulig serveringssteder til en tryggere fremtid. At det på sikt vil hjelpe dem med å spare inn dyrbar tid, som kan settes av til å få gjort annet nødvendig arbeid, og videre bidra til god lønnsomhet. Ved å bruke verktøyet vårt kan vi tilby restauranter tydeligere data på hvordan fremtiden deres vil bli preget positivt av å gjøre gode strategiske valg, ved å gå digitalt”, sier Caroline Strømme, presseansvarlig i Quickorder.

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.