Business

Opplæring av nytt restaurantpersonale i 5 steg

Mange undervurderer viktigheten av opplæring av nyansatte. Du kan helt enkelt ikke bare fortelle dem at de skal betjene gjestene eller tilberede rettene.


Mange undervurderer viktigheten av opplæring av nyansatte. Du kan helt enkelt ikke bare fortelle dem at de skal betjene gjestene eller tilberede rettene og forvente at de skal utføre oppgavene uten problemer, selv om de har mange års erfaring.

Grundig opplæring bidrar til at de nyansatte gjør færre feil, vet nøyaktig hvilke ansvarsområder de har og hvordan de kan yte den beste servicen overfor gjestene.

1. Grundig introduksjon av bedriften

Begynn første arbeidsdag med en introduksjon. Bruk 10-20 minutter på å vise den nyansatte rundt, vis dem lokalene, snakk om arbeidsflyten og hvordan ting foregår i restauranten din. Det er viktig at den nyansatte forstår det store bildet og hva rollen hans er. Det er også avgjørende å forklare hvilke feil som er vanlige, og hvordan det vil påvirke kollegaene.

Forsøk å holde et kort introduksjonsmøte med resten av staben, der du kan presentere den nyansatte og han eller hun kan møte kollegaene sine. Jo mer velkommen nyansatte føler seg, jo mer innsats vil de legge ned for å gjøre sitt beste.

2. Gi god opplæring

Det er mange praktiske ting man må lære når man skal begynne å jobbe i en ny restaurant. Først og fremst må man lære seg menyen, uavhengig av om man skal jobbe som servitør eller kjøkkenassistent. De må vite hvilken mat dere tilbyr, hvilke ingredienser det er og hvordan rettene tilberedes. Servitørenes evne til å kunne besvare spørsmål om menyen er avgjørende for servicen, og sørger for at gjester med allergier og spesielle matpreferanser føler seg velkomne og trygge i restauranten.

Nå er tiden inne for å introdusere den nyansatte for systemene dere bruker. Begynn for eksempel med kassesystemet – hvordan du legger inn en bestilling, hva som skjer etter at en bestilling er lagt inn, hvordan man tar imot betaling etc. Hvis du har et brukervennlig system, som nytt personale enkelt kan lære, vil du redusere risikoen for feil, som å sende feil bestilling til kjøkkenet eller tildele en bestilling til feil bord.

Bruker restauranten din et system for vaktplanlegging? Da må du vise den nyansatte hvordan det brukes – hvordan man aksepterer skift, ber om fridager, melder inn sykedager. På den måten unngår du underbemanning på travle dager, fordi de ansatte ikke vet hvordan de skal melde fra om sykdom.

Du må heller ikke undervurdere viktigheten av sikkerhetsregler. Det er viktig at alle i restauranten vet hva de skal gjøre i en nødsituasjon. Hvor nødutgangene er og hvordan de kan hjelpe gjestene i en sånn situasjon. Et annet viktig aspekt er mattrygghet. Personalet ditt må vite hvordan maten skal håndteres og lagres og hvordan de skal rapportere avvik.

3. Fortell hva du forventer av dem

Det er avgjørende at du forteller nyansatte nøyaktig hva du forventer av dem. La oss bruke en servitør som eksempel. Du må ta dem med gjennom prosessen med å ønske gjestene velkommen, hvordan menyen skal presenteres og hvilke drinker man anbefaler til de ulike rettene. Vi anbefaler også at du snakker med dem om mersalg. Når det passer seg med mersalg og hvordan de gjør det. Gi dem konkrete fraser de kan bruke overfor gjestene. Ved å gjøre dette øker sjansene for at de selger mer og dermed øker inntjeningen.

Mange gjester stoler på anbefalingene fra servitørene når de velge hva de ønsker å spise og drikke. Det er derfor et stort pluss hvis servitørene dine alltid er klare til å anbefale én eller to retter og en vin eller drink som passer til. Dette er ikke kun en stor mulighet for mersalg. Det er også en perfekt mulighet til å skape et forhold til gjestene og få dem til å føle seg sett.

4. La dem jobbe sammen med en erfaren ansatt

Når en servitør ved hva som forventes av dem, er det lurt å la dem bruke én dag eller to på å observere og assistere en erfaren servitør. De kan da observere hvordan en annen servitør kommuniserer med gjestene, hvordan de besvarer spørsmål om maten eller hvordan de utfører mersalg. Ved å gjøre dette blir den nye servitøren mye mer komfortabel og klar til å betjene gjestene.

Dessuten er det en god mulighet til å øve seg på borddekking, registrere reservasjoner og ønske nye gjester velkommen. I tillegg vil den nyansatte kunne lære ett triks eller to fra en erfaren kollega, noe som vil gjøre dem mer effektive.

5. Motiver dem til å gjøre en god innsats

Motiverte ansatte vil strekke seg enda lenger for å levere bedre service og gi gjestene en bedre opplevelse. Sørg for å holde nyansatte engasjerte med sosiale tilstelninger, så de føler seg som en del av teamet. Vær også lydhør hvis de har spørsmål eller nye ideer. Noen ganger kan et par nye øyne se løsninger som bedrer og effektiviserer driften.

Oppsummering: Opplæring av nyansatte

Opplæring er en viktig del av enhver jobb. Jo mer kunnskap de nyansatte har, jo bedre vil de utføre arbeidet med god service og øking av omsetningen. Det kan være kostbart å trene opp nye ansatte, så sørg for at de føler seg tilfredse og motiverte til å jobbe for deg. Skap et positivt arbeidsmiljø, der man hjelper hverandre, har de hyggelig og gleder seg til å møte opp på jobb.

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.