Business

Forstå gjestene dine

Servitørene står ofte i en situasjon hvor de ønsker å kunne vite hva som skjedde oppe i hodet til gjesten, tanker man ikke har adgang til.


Servitørene står ofte i en situasjon hvor de ønsker å kunne vite hva som skjedde oppe i hodet til gjesten, tanker man ikke har adgang til.

Hverdagen setter krav til våre empatiske evner. Når du tenker på din bedrift, spekulerer du kanskje på hva gjesten ønsker seg. Og når vi får gjester på besøk hjemme, vurderer man grundig hvordan en perfekt aften vil være. I et forhold må man ofte forestille seg hva som skjer oppe i hodet på den andre.

Du kan nå inn til kjernen av andre mennesker. Hvis du bare viser empati, som virkelig krever minimal innsats, forteller gjesten deg hva de ønsker seg.

Er det sant?

Hvis du virkelig vil forstå dine gjester, skal du glemme deg selv. Dine egne tanker og overbevisninger står i veien for sannheten om dine gjesters tanker.

Tro. Det er noe man gjør i kirken. Du finner ikke et bedre uttrykk. Du skal vite hva gjesten tenker. Gjetterier når du ikke langt med. Innenfor vitenskapen stiller man seg alltid kritisk overfor ens egne svar. Er det sant, det jeg har funnet frem til, spør forskerne seg selv. Du er restauratør, ikke forsker, men forhastede slutninger får deg aldri inn i kjernen av gjesten.

Tenk samme tanker

Hvis du slår opp empati i ordboken får du halvdelen av svaret. Lettere omskrevet står det: Forstå og lev deg inn i andre menneskers følelser og situasjon. De fleste ord stammer fra Hellas, og det gjør empati også. Men de kjære grekerne ville i dag, rettferdige som de var, minne oss om at empati er en sinnsbevegelse. Altså, du setter ditt eget sinn i andres.

Du kjenner uttrykket: Set deg i andres sko. Empati går nettopp ut på det.

Empati krever hardt arbeid. Du må ikke glemme deg selv og dine egne erfaringer. Og det er i virkeligheten slett ikke mulig å sette seg i andres sko. Inni deg har du allerede svarene er jeg overbevist om.

Selv om man sier, som vi også gjorde over.

Du kan vite deg sikker

Alt dette er gjetterier. Sånn er empati. Empati er meningsfullt, men det skjer ikke – kun oppe i ditt hode. Du er kanskje betenksom, men du gjør faktisk ikke annet en å tenke på gjesten (for din egen skyld).

Du bør i virkeligheten gå bort til gjestene og spørre dem hva de synes. Snakk med dem, og de vil fortelle deg sannheten. Still flere spørsmål. Etter litt åpner de seg enda mer opp, som man gjør, når folk viser interesse. Og du vil til slutt komme over en tilfeldig bemerkning, som gjør forskjellen.

Du kan også bare bruke Quickorder. Unnskyld at det tokk så lang tid før vi nevner det. Men å forstå sine gjesters innstilling er noe enhver restaurant burde jobbe med. Selv om du fra kassasystemet kan se gjestens mulige bemerkninger og derfra personalisere.

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.